USB kabl
USB kabl

USB kabl

USB kabl se priključuje u donji deo uređaja. Kada je priključen na uređaj, kabl omogućava punjenje, prenos podataka na host računar i priključivanje USB perifernih uređaja.
USB kabl
USB kabl