USB postolje sa 1 slotom
USB postolje sa 1 slotom
View content for :
User:

USB postolje sa 1 slotom

Ovo postolje pruža napajanje i USB komunikaciju.
Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
USB postolje sa 1 slotom:
  • Pruža napajanje od 5 V DC za rad uređaja.
  • Puni bateriju uređaja.
  • Pruža USB komunikaciju sa host računarom.
  • Sa opcionim Ethernet modulom i nosačem pruža USB sa host računarom i/ili Ethernet komunikaciju sa mrežom.
USB postolje sa 1 slotom
1
Slot za punjenje uređaja sa odstojnikom.
2
LED indikator napajanja