Razmatranja o ergonomiji
Razmatranja o ergonomiji

Razmatranja o ergonomiji

Izbegavajte ekstremne uglove ručnog zgloba prilikom upotrebe uređaja.
Slika razmatranja o ergonomiji za ručni zglob.