Dodatna oprema za punjenje
Dodatna oprema za punjenje

Dodatna oprema za punjenje

Koristite sledeću dodatnu opremu da biste napunili bateriju uređaja i/ili rezervnu bateriju.

Punjenje i komunikacija

Opis
Broj artikla
Punjenje
Komunikacija
Baterija (u uređaju)
Rezervna baterija
USB
Ethernet
Postolje samo za punjenje sa 1 slotom
CRD-NGTC5-2SC1B
Da
Da
Ne
Ne
USB/Ethernet postolje sa 1 slotom
CRD-NGTC5-2SE1B
Da
Da
Da
Da
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova i baterijom
CRD-NGTC5-5SC4B
Da
Da
Ne
Ne
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova
CRD-NGTC5-5SC5D
Da
Ne
Ne
Ne
Ethernet postolje sa 5 slotova
CRD-NGTC5-5SE5D
Da
Ne
Ne
Da
USB kabl za punjenje
CBL-TC5X-USBC2A-01
Da
Ne
Da
Ne