Ethernet postolje sa 5 slotova
Ethernet postolje sa 5 slotova
View content for :
User:

Ethernet postolje sa 5 slotova

Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Ethernet postolje sa 5 slotova:
  • Pruža napajanje od 5 V DC za rad uređaja.
  • Povezuje do pet uređaja na Ethernet mrežu.
  • Istovremeno puni do pet uređaja ili do četiri uređaja i četiri baterije pomoću adaptera za punjenje baterija sa 4 slota.
Slika konfiguracije Ethernet postolja sa 5 slotova.
1
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
2
Napajanje
3
Kabl za napajanje jednosmernom strujom
4
Slot za punjenje uređaja
5
1000Base-T LED
6
10/100Base-T LED