Ethernet USB postolje za punjenje sa 1 slotom
Ethernet USB postolje za punjenje sa 1 slotom
View content for :
User:

Ethernet USB postolje za punjenje sa 1 slotom

Ovo Ethernet postolje pruža napajanje i komunikaciju sa hostom.
Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Slika postavljanja uređaja na USB Ethernet postolje sa 1 slotom povezano na utičnicu.
1
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
2
Napajanje
3
Kabl za napajanje jednosmernom strujom
4
Slot za punjenje uređaja
5
LED indikator napajanja
6
Slot za punjenje rezervne baterije
7
Kabl za napajanje jednosmernom strujom
8
Ethernet port (na USB-na-Ethernet modulu)
9
USB-na-Ethernet modul
10
USB port (na USB-na-Ethernet modulu)
USB-na-Ethernet modul (KT-TC51-ETH1-01) povezuje se pomoću USB punjača sa jednim slotom.