Postolje samo za punjenje sa 1 slotom
Postolje samo za punjenje sa 1 slotom
View content for :
User:

Postolje samo za punjenje sa 1 slotom

Ovo USB postolje pruža napajanje i komunikaciju sa hostom.
Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Slika postavljanja uređaja na USB postolje za punjenje sa 1 slotom povezano na utičnicu.
1
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
2
Napajanje
3
Kabl za napajanje jednosmernom strujom
4
Slot za punjenje uređaja
5
LED indikator napajanja
6
Slot za punjenje rezervne baterije