Postolje samo za punjenje sa 5 slotova (4 za uređaje/4 za rezervne baterije) punjačem za baterije
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova (4 za uređaje/4 za rezervne baterije) punjačem za baterije
View content for :
User:

Postolje samo za punjenje sa 5 slotova (4 za uređaje/4 za rezervne baterije) punjačem za baterije

Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova:
  • Pruža napajanje od 5 V DC za rad uređaja.
  • Istovremeno puni do četiri uređaja i četiri rezervne baterije.
Slika postolja samo za punjenje sa 5 slotova i punjačem za baterije.
1
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
2
Napajanje
3
Kabl za napajanje jednosmernom strujom
4
Slot za punjenje uređaja sa odstojnikom
5
Slot za punjenje rezervne baterije
6
LED indikator punjenja rezervne baterije
7
LED indikator napajanja