Postolje samo za punjenje sa 5 slotova
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova
View content for :
User:

Postolje samo za punjenje sa 5 slotova

Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
Postolje samo za punjenje sa 5 slotova:
  • Pruža napajanje od 5 V DC za rad uređaja.
  • Istovremeno puni do pet uređaja ili do četiri uređaja i četiri baterije pomoću adaptera za punjenje baterija sa 4 slota.
  • Sadrži osnovu postolja i nosače koji mogu da se konfigurišu za različite potrebe punjenja.
Slika postolja samo za punjenje sa 5 slotova.
1
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
2
Napajanje
3
Kabl za napajanje jednosmernom strujom
4
Slot za punjenje uređaja sa odstojnikom
5
LED indikator napajanja