Postolje samo za punjenje sa 2 slota
Postolje samo za punjenje sa 2 slota

Postolje samo za punjenje sa 2 slota

Postolje samo za punjenje sa 2 slota:
  • Pruža napajanje od 12 VDC (nominalno) za rad uređaja.
  • Puni bateriju uređaja.
Postolje samo za punjenje sa 2 slota
Postolje samo za punjenje sa 2 slota
1
Slot za punjenje uređaja
2
LED indikator napajanja