Ergonomske preporuke
Ergonomske preporuke

Ergonomske preporuke

Da biste izbegli i na minimum sveli rizik od ergonomskih povreda, sledite ergonomske preporuke.
 • Pobrinite se da korisnici budu obučeni za pravilno i bezbedno montiranje konvergentnog skenera na prste.
 • Proverite da li je udobni jastučić za prst na svom mestu i da li je kopča trake pravilno pričvršćena na prste sa konvergentnim skenerom.
 • Uverite se da su korisnici obučeni za pravilno i bezbedno montiranje nosača za ručni zglob na ručni zglob.
 • Vodite računa da se uređaj ne nosi blizu spoja ručnog zgloba.
 • Koristite manju traku za nošenje oko ručnog zgloba za malu i srednju veličinu ručnog zgloba. Koristite veću traku za srednju i veliku veličinu ručnog zgloba.
 • Vodite računa da uređaj bude montiran tako da ekran bude okrenut prema korisniku.
 • Održavajte i čistite nosive komponente, kao što su trake i mekani delovi.
 • Smanjite ili eliminišite nepotrebne ponavljajuće pokrete i aktivaciju.
 • Održavajte neutralni položaj.
 • Smanjite ili eliminišite povišenu ili podignutu ruku i položaje ramena.
 • Smanjite ili eliminišite prekomernu silu.
 • Držite predmete koji se često koriste nadohvat ruke.
 • Obavljajte zadatke na odgovarajućim visinama.
 • Smanjite ili eliminišite direktan pritisak.
 • Obezbedite odgovarajuće rastojanje.
 • Obezbedite odgovarajuće radno okruženje.
 • Poboljšajte radne procedure pomoću uređaja.