Funkcije uređaja
Funkcije uređaja

Funkcije uređaja

WS50 je nosivi računar koji omogućava fleksibilno korišćenje bez upotrebe ruku za desnoruke ili levoruke korisnike. WS50 RFID je RFID opcija kompanije Zebra i ima ugrađeni koder/čitač.
Uređaj je dostupan u dve konfiguracije:
  • Konvergentni skener
  • Dodatak za nošenje na ručnom zglobu