Funkcije dodatka za nošenje na ručnom zglobu
Funkcije dodatka za nošenje na ručnom zglobu

Funkcije dodatka za nošenje na ručnom zglobu

Dodatak za nošenje na ručnom zglobu ima tablu osetljivu na dodir, četiri dugmeta, traku za nošenje oko ručnog zgloba i druge funkcije.

Prikaz spreda

Dodatak za nošenje na ručnom zglobu – prikaz spreda
1
Kamera
Snima fotografije i video zapise (dostupno je samo u konfiguracijama sa kamerom).
2
Ekran
Prikazuje sve informacije potrebne za upravljanje uređajem.
3
Mikrofon
Koristi se za glasovnu komunikaciju ili snimanje zvuka.
4
LED indikator punjenja
Označava stanje napunjenosti baterije tokom punjenja.
5
Senzor za ambijentalno svetlo
(ispod ekrana)
Određuje nivo ambijentalnog svetla radi upravljanja intenzitetom pozadinskog osvetljenja ekrana.
6
NFC antena
(ispod ekrana)
Omogućava komunikaciju sa drugim uređajima koji podržavaju NFC.
7
Zvučnik
Koristi se za glasovnu komunikaciju ili reprodukciju zvuka.
8
Levo dugme 2
Korisnik može da ga programira; podrazumevano je dugme
Nazad
.
9
LED indikator obaveštenja
Ukazuje na to da je primljeno obaveštenje o aplikaciji.
10
Levo dugme 1
Korisnik može da ga programira
11
Sklop nosača za ručni zglob
Sastoji se od držača uređaja i trake za nošenje oko ručnog zgloba; štiti i drži jezgro u školjci.
12
Blic kamere
Pruža osvetljenje za kameru (dostupno samo u konfiguracijama sa kamerom).
13
Traka za nošenje oko ručnog zgloba
Koristite je za bezbedno držanje uređaja na ručnom zglobu; isporučuje se unapred instalirana na svakom dodatku za nošenje na ručnom zglobu; dostupna je u maloj i velikoj veličini.

Prikaz otpozadi

Dodatak za nošenje na ručnom zglobu – prikaz otpozadi
1
LED indikator skeniranja / prilagođene funkcije
Ukazuje na snimanje podataka i prilagođeni status upravljanja aplikacijama.
2
Desno dugme 1
Korisnik može da ga programira; podrazumevano služi za pokretanje snimanja podataka.
3
Desno dugme 2
Korisnik može da ga programira; podrazumevano je dugme
Početak
; uređaj se uključuje pritiskom na njega.
4
Jezičak za otpuštanje sklopa nosača za ručni zglob
Pritisnite nadole da biste oslobodili jezgro u školjki iz sklopa nosača za ručni zglob.
5
Baterija
Baterija standardnog kapaciteta od 800 mAh pruža napajanje za korišćenje uređaja WS50; 2400 mAh se koristi sa WR50.
6
Priključak interfejsa
Pruža komunikaciju preko USB hosta i klijenta i punjenje uređaja pomoću kablova i dodatne opreme.