Funkcije konvergentnog skenera
Funkcije konvergentnog skenera

Funkcije konvergentnog skenera

Konvergentni skener se nosi na kažiprstu i srednjem prstu operatera i koristi okidač kojim se upravlja pomoću palca. Opremljen je tablom osetljivom na dodir, sklopom okidača, mašinom za skeniranje SE4770 i drugim funkcijama.

Prikaz spreda

Konvergentni skener – prikaz spreda
1
Prozor skenera
Omogućava prikupljanje podataka pomoću skenera.
2
Mikrofon
Koristi se za glasovnu komunikaciju ili snimanje zvuka.
3
Ekran
Prikazuje sve informacije potrebne za upravljanje uređajem.
4
Senzor za ambijentalno svetlo
(ispod ekrana)
Određuje nivo ambijentalnog svetla radi upravljanja intenzitetom pozadinskog osvetljenja ekrana.
5
NFC antena
(ispod ekrana)
Omogućava komunikaciju sa drugim uređajima koji podržavaju NFC.
6
LED indikator punjenja
Označava stanje napunjenosti baterije tokom punjenja.
7
Zvučnik
Koristi se za glasovnu komunikaciju ili reprodukciju zvuka.
8
Usmerivač
Štiti uređaj.
Usmerivač sadrži obavezne oznake upozorenja za bezbednost lasera i mora uvek da bude postavljen tokom upotrebe.
9
Levo dugme
Korisnik može da ga programira; podrazumevano je dugme
Nazad
.
10
Sklop okidača
Sastoji se od trake za prst i okidača za skeniranje; može da se rotira, za levoruke i desnoruke.
11
Okidač za skeniranje
Pokreće snimanje podataka bar-koda kada je aktivna aplikacija koja podržava skeniranje.
12
LED indikator obaveštenja
Ukazuje na to da je primljeno obaveštenje o aplikaciji.
13
Senzor blizine (opciono)
Detektuje objekte blizu uređaja i aktivira SE4770.

Prikaz otpozadi

1
LED indikator skeniranja / prilagođene funkcije
Ukazuje na snimanje podataka i prilagođeni status upravljanja aplikacijama.
2
Priključak interfejsa
Pruža komunikaciju preko USB hosta i klijenta i punjenje uređaja pomoću kablova i dodatne opreme.
3
Desno dugme
Korisnik može da ga programira; podrazumevano je dugme
Početak
; uređaj se uključuje pritiskom na njega.
4
Kopča za kaiš
Zateže ili otpušta traku na prstima.
5
Traka za prste
Koristite je za bezbedno držanje uređaja na prstima. Isporučuje se unapred instalirana na svakom konvergentnom skeneru.
6
Klin za prst
Amortizuje i stabilizuje prste u traci.
7
Udobno jastuče za prste
Služi za izolovanje prstiju od uređaja.
8
Jezičak za oslobađanje školjke
Pritisnite nadole da biste oslobodili jezgro iz školjke.
9
Baterija
Baterija velikog kapaciteta od 1300 mAh pruža napajanje za rukovanje uređajem.
Da biste koristili konvergentni skener sa dodatkom na nošenje na nadlanici (BOH), zamenite sklop okidača BOH nosačem. Za više detalja pogledajte odeljak Instaliranje dodatka za nošenje na nadlanici.