Podešavanje uređaja
Podešavanje uređaja

Podešavanje uređaja

Da biste počeli da koristite uređaj prvi put:
  1. Instalirajte bateriju.
  2. Instalirajte nosivi sklop.
    • Sklop okidača za prst
    • Dodatak za nošenje na ručnom zglobu
  3. Punite uređaj pomoću jednog od dodataka za punjenje.
  4. Uključite uređaj.