Instaliranje baterije za konvergentni skener WS50 RFID
Instaliranje baterije za konvergentni skener WS50 RFID

Instaliranje baterije za konvergentni skener WS50 RFID

Instalirajte bateriju od 2400 mAh u konvergentni skener WS50 RFID.
  1. Poravnajte bateriju tako da donji deo baterije aktivira otvore za zaključavanje.
  2. Umetnite bateriju u odeljak baterije tako da legne na mesto.