Instaliranje baterije
Instaliranje baterije

Instaliranje baterije

Instalirajte bateriju od 1300 mAh na konvergentni skener WS50. Instalirajte bateriju od 800 mAh na dodatak za nošenje na ručnom zglobu WS50. Instalirajte bateriju od 2400 mAh na dodatak za nošenje na ručnom zglobu WS50 RFID.
  1. Poravnajte bateriju tako da donji deo baterije aktivira otvore za zaključavanje (1).
    Otvori za zaključavanje baterije
  2. Pritisnite bateriju nadole u odeljak za bateriju dok bravice za oslobađanje baterije ne legnu na mesto.
    Instaliranje baterije