Instaliranje dodatka za nošenje na nadlanici
Instaliranje dodatka za nošenje na nadlanici

Instaliranje dodatka za nošenje na nadlanici

Montirajte dodatak za nošenje na nadlanici (BOH) na traku za nošenje na ručnom zglobu, a zatim postavite jezgro u kućištu na BOH nosač.
Odredite da li se uređaj koristi na desnoj ili levoj ruci.
Opisane procedure odnose se na desnoruke i levoruke korisnike. Koraci u ovom odeljku kao primer uzimaju korišćenje trake za desnu ruku.
Slot za dužinu kabla
BOH nosač ima tri slota pomoću kojih korisnik može da pozicionira kabl okidača. Umetnite kabl okidača u jedan od slotova u skladu sa veličinom šake korisnika:
1
Za korisnike sa velikim šakama
2
Za korisnike sa srednjim šakama
3
Za korisnike sa malim šakama
 1. Da biste montirali BOH nosač na traku za nošenje na ručnom zglobu:
  1. Umetnite kabl okidača i dugme (1) kroz slot okidača na traci za nošenje na ručnom zglobu (2).
   Umetanje dugmeta BOH okidača
  2. Umetnite traku (2) kroz jedan od slotova za traku (3) na BOH nosaču (1).
   Umetanje trake kroz BOH nosač
  3. Umetnite traku kroz drugi slot na nosaču, a zatim je pričvrstite pomoću čičak trake.
 2. Postavite traku za nošenje na ručnom zglobu na šaku tako što ćete gurnuti ruku kroz traku, tako da palac provučete kroz manji otvor, a preostala četiri prsta kroz veći otvor.
  Pozicioniranje rukavice na šaci
 3. Provucite traku (1) kroz kopču i pričvrstite kraj trake čičak trakom.
  Pričvršćivanje trake da biste fiksirali rukavicu na šaku
  Podesite traku u udoban položaj, tako da dobro prianja, pritezanjem ili otpuštanjem čičak trake.
 4. Postavite dugme okidača tako da bude lako dostupno za palac, a zatim ga učvrstite na traci za nošenje na ručnom zglobu pomoću čičak trake.
 5. Postavite jezgro (1) u školjki na BOH nosač. Pritisnite dugme na BOH nosaču (2) prilikom montaže.
  Postavljanje jezgra u školjki na BOH nosač
  Otpustite dugme (2) kada uređaj legne na mesto na BOH nosaču.
 6. Ponovo postavite nosač na traku za nošenje na ručnom zglobu da biste poravnali nosač sa zglobom na srednjem prstu.
 7. Po potrebi pritegnite ili olabavite čičak traku trake za nošenje na ručnom zglobu.
Da biste demontirali jezgro u školjki sa BOH nosača, pritisnite dugme na BOH nosaču i pomerite jezgro u školjki od dugmeta na BOH nosaču.