Instaliranje sklopa okidača i školjke za konvergentni skener
Instaliranje sklopa okidača i školjke za konvergentni skener

Instaliranje sklopa okidača i školjke za konvergentni skener

Postavite osnovni uređaj na sklop okidača i školjke da biste koristili okidač kojim se upravlja palcem.
  1. Proverite da li je tabla osetljiva za dodir osnovnog uređaja okrenuta nagore.
  2. Gurnite jezgro (2) u sklop okidača i školjke (1) dok bravica za otpuštanje školjke ne legne na mesto.
    Postavite bateriju u jezgro pre nego što jezgro uvučete u školjku.
    Gurnite jezgro u sklop okidača i školjke