Promena položaja okidača za konvergentni skener
Promena položaja okidača za konvergentni skener

Promena položaja okidača za konvergentni skener

Sklop okidača može da se promeni za korišćenje od strane levorukih i desnorukih osoba.
Odredite da li će se konvergentni skener WS50 koristiti na desnoj ili levoj ruci kako bi okidač za skeniranje bio postavljen pored palca.
Opisane procedure odnose se na desnoruke i levoruke korisnike. Ilustracije u ovom odeljku prikazuju korake za promenu položaja okidača sa desne na levu ruku kao primer.
 1. Sa donje strane uređaja podignite udobni jastučić za prste sa prednje strane uređaja, a zatim ga podignite sa zadnje strane.
  Podizanje udobnog jastučeta
 2. Pratite uputstva sa zadnje strane uređaja da biste demontirali sklop okidača.
  1. Otključajte sklop okidača tako što ćete pritisnuti bravicu za otpuštanje da biste ga otključali (4).
  2. Pomerite sklop okidača prema smeru otključavanja (1) sve dok se crni trougao (2) ne poravna sa ugraviranim trouglom (3).
   Nalepnica na dršci sa okidačem
  3. Podignite sklop okidača.
   Podizanje sklopa okidača
 3. Rotirajte sklop okidača tako da okidač za skeniranje bude postavljen pored palca.
 4. Kada vraćate sklop okidača na zadnju stranu jezgra u školjki, proverite da li je crni trougao (2) poravnat sa ugraviranim trouglom (3).
  Instaliranje sklopa okidača
 5. Pomerite sklop okidača u skladu sa smerom zaključavanja (4).
 6. Zaključajte sklop okidača tako što ćete pritisnuti bravicu do položaja za zaključavanje (1), ako je potrebno.
 7. Vratite udobni jastučić za prste na donju stranu uređaja.