Sklapanje dodatka za nošenje na ručnom zglobu
Sklapanje dodatka za nošenje na ručnom zglobu

Sklapanje dodatka za nošenje na ručnom zglobu

U ovom odeljku je opisano kako da sklopite dodatak za nošenje na ručnom zglobu.
  1. Otvorite džep antene i umetnite kabl u slot na džepu. Stegnite traku da biste omogućili da kabl prođe.
  2. Provucite kabl kroz slot na džepu i izvucite ga kroz oblikovani otvor. Za jedinice za desnu ruku, obezbedite kabl pomoću jezička.
  3. Postavite antenu tako da se poklapa sa slikom na džepu, a zatim umetnite antenu u džep.
  4. Postavite pločicu za montiranje na traku za nošenje oko ručnog zgloba.
  5. Povežite kabl na pločicu za montiranje. Za jedinice za desnu ruku, blago savijte kabl unazad i povežite ga.
  6. Umotajte višak kabla ispod antene i zatvorite džep pomoću kuke i omče.
  7. Provucite krajnju kopču trake za nošenje oko ručnog zgloba kroz uski otvor, pa spojite kopče.
  8. Postavite traku za nošenje oko ručnog zgloba, pa okrenite točkić da biste je pritegnuli.
  9. Postavite osnovni uređaj na pločicu za montiranje.