Punjenje uređaja
Punjenje uređaja

Punjenje uređaja

Koristite dodatnu opremu za punjenje da biste napunili bateriju uređaja i/ili rezervnu bateriju.
Dodatna oprema za punjenje
Dodatna oprema
Broj artikla
Punjenje
Komunikacija
Baterija (u uređaju)
Rezervna baterija
USB
Ethernet
USB kabl za punjenje
CBL-WS5X-USB1-02
Da
Ne
Da
Ne
Konvergentni skener i/ili baterija od 1300 mAh
Postolje samo za punjenje sa 2 slota
CRD-WS5X-2SCV-01
Da
Ne
Ne
Ne
Postolje samo za punjenje sa 10 slota
CRD-WS5X-10SCV-01
Da
Ne
Ne
Ne
Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za baterije sa 5 slotova
CRD-WS5X-5SECV-01
Da
Da
Ne
Da
Punjač za baterije sa 4 slota
SAC-WS5X-4S13-01
Ne
Da
Ne
Ne
Punjač za baterije sa 20 slota
SAC-WS5X-20S13-01
Ne
Da
Ne
Ne
Dodatak za nošenje na ručnom zglobu i/ili baterija od 800 mAh
Postolje samo za punjenje sa 2 slota
CRD-WS5X-2SWR-01
Da
Ne
Ne
Ne
Postolje samo za punjenje sa 10 slota
CRD-WS5X-10SWR-01
Da
Ne
Ne
Ne
Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za baterije sa 5 slotova
CRD-WS5X-5SEWR-01
Da
Da
Ne
Da
Punjač za baterije sa 4 slota
SAC-WS5X-4S8-01
Ne
Da
Ne
Ne
Punjač za baterije sa 20 slota
SAC-WS5X-20S8-01
Ne
Da
Ne
Ne