Indikatori punjenja
Indikatori punjenja

Indikatori punjenja

LED indikator punjenja rezervne baterije na obodu postolja ukazuje na status punjenja rezervne baterije.
LED indikatori punjenja rezervne baterije
Stanje
Indikacija
Isključeno
Baterija se ne puni. Baterija nije pravilno umetnuta u postolje ili nije povezan izvor napajanja. Postolje nema napajanje.
Neprekidno narandžasto
Zdrava baterija se puni.
Neprekidno zeleno
Punjenje zdrave baterije je završeno.
Brzo treperi crveno (2 treptaja u sekundi)
Greška pri punjenju, na primer:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje se predugo odvija bez završetka (obično osam sati).
Neprekidno crveno
Nezdrava baterija se puni ili je potpuno napunjena.