Postolje samo za punjenje sa 10 slota
Postolje samo za punjenje sa 10 slota

Postolje samo za punjenje sa 10 slota

Postolje samo za punjenje sa 10 slota:
  • Pruža napajanje od 12 V DC (nominalno) za rad uređaja.
  • Puni bateriju uređaja.
Postolje samo za punjenje sa 10 slota
Postolje samo za punjenje sa 10 slota
1
Slot za punjenje uređaja
2
LED indikator napajanja