Punjenje glavne baterije
Punjenje glavne baterije

Punjenje glavne baterije

Bateriju punite u uređaju pomoću jednog od postolja samo za punjenje ili pomoću USB kabla za punjenje.
Pridržavajte se smernica za bezbednost baterije koje su opisane u referentnom vodiču za proizvod.
  1. Priključite punjač na izvor napajanja.
  2. Umetnite uređaj u slot (1) ili ga priključite na USB kabl za punjenje.
    Umetanje konvergentnog skenera u postoljeUmetanje nosača za ručni zglob u postolje
    Uređaj će se uključiti i počeće da se puni. LED indikator obaveštenja na tabli osetljivoj na dodir svetli narandžasto tokom punjenja, a zatim svetli zeleno kada je baterija potpuno napunjena.