Uklanjanje WS50 RFID baterije
Uklanjanje WS50 RFID baterije

Uklanjanje WS50 RFID baterije

U ovom odeljku je opisano kako da uklonite WS50 RFID bateriju.
  1. Uklonite nosivi sklop.
    Za informacije o uklanjanju sklopa okidača za prst i nosača za ručni zglob, pogledajte Uklanjanje okidača i sklopa školjke i Uklanjanje sklopa dodatka za nošenje na ručnom zglobu.
  2. Okrenite bateriju u potpornom slotu.
  3. Izvadite bateriju iz odeljka za bateriju.