Zamena baterije
Zamena baterije

Zamena baterije

Uređaj podržava režim zamene u toku rada u kojem korisnik može da zameni bateriju bez isključivanja uređaja. Kada korisnik ukloni jezgro iz školjke, ekran se isključuje i uređaj prelazi u stanje niske energije (što označava jednostruko crveno treperenje LED indikatora skeniranja / prilagođene funkcije). Zamenite bateriju u roku od dva minuta da biste očuvali postojanost memorije.
 1. Uklonite nosivi sklop.
  Za informacije o uklanjanju sklopa okidača za prst i nosača za ručni zglob, pogledajte Uklanjanje okidača i sklopa školjke i Uklanjanje sklopa dodatka za nošenje na ručnom zglobu.
 2. Okrenite uređaj tako da ekran osetljiv na dodir bude okrenut nadole.
 3. Gurnite bravicu za otpuštanje baterije (1).
  Guranje bravice baterije
 4. Izvadite bateriju iz odeljka za bateriju.
  Uklanjanje baterije
 5. Poravnajte bateriju tako da donji deo baterije aktivira otvore za zaključavanje (1).
  Otvori za zaključavanje baterije
 6. Pritisnite bateriju nadole u odeljak za bateriju dok bravice za oslobađanje baterije ne legnu na mesto.
  Instaliranje baterije