Osnovne informacije
Osnovne informacije

Osnovne informacije

Ovaj vodič je namenjen integratorima i operaterima stonih štampača Zebra Link-OS ZD410. Ovaj vodič koristite za instaliranje, menjanje konfiguracije, rukovanje i održavanje tih štampača.
Drugi resursi na mreži koji su dostupni kao podrška za ovaj štampač, obuhvataju:
 • Video-uputstva
 • Link do specifikacija štampača
 • Linkove za dodatnu opremu, potrošni materijal, delove i softver
 • Različita uputstva za podešavanje i konfigurisanje
 • Priručnike za programere
 • Upravljačke programe za štampač (Windows, Apple, OPOS itd.)
 • Firmver štampača
 • Fontove štampača
 • Uslužne programe
 • Baza znanja i kontakt podatke podrške
 • Linkove za garanciju i popravku
Pomoću ovog linka pristupite resursima za podršku na mreži za vaš štampač: zebra.com/zd410d-info