Instaliranje hardverskih opcija
Instaliranje hardverskih opcija

Instaliranje hardverskih opcija

Da biste pojednostavili i ubrzali proces podešavanja, instalirajte sve module za povezivanje i opcije za manipulisanje medijima pre nego što prvi put podesite i upotrebite štampač.
Preporučuje se da ažurirate firmver štampača nakon što dovršite postupak podešavanja štampača. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača radi dovršavanja instalacije opcija. Nekoliko od ovih hardverskih opcija imaju interni firmver koji zahteva ažuriranje da bi optimalno komunicirali sa verzijom firmvera instaliranom na glavnoj logičkoj ploči štampača.

Moduli za povezivanje štampača

Morate da uklonite vrata za pristup modulu za povezivanje da biste instalirali opcije navedene u nastavku. Pogledajte Pristupanje otvoru za modul za povezivanje:
  • Serijski port (RS-232 DB-9) (pogledajte Instaliranje modula serijskog porta).
  • Interni Ethernet (LAN, RJ-45 konektor) – podržava 10Base-T, 100Base-TX i brzo prebacivanje između Ethernet 10/100 mreže (pogledajte Instaliranje internog Ethernet (LAN) modula).

Opcije za manipulisanje medijima

Morate da uklonite standardni okvir štampača da biste instalirali ove opcije (pogledajte Uklanjanje standardnog okvira):
  • Dozator nalepnica (odlepljuje podlogu i dozira nalepnice) (pogledajte Instaliranje dozatora nalepnica)
  • Sekač medija opšte namene (pogledajte Instaliranje sekača).
  • Adapteri jezgra medija za jezgra medija unutrašnjeg prečnika (I.D.) 38,1 mm (1,5 inča), 50,8 mm (2,0 inča) ili 76,2 mm (3,0 inča) (pogledajte Instaliranje adaptera rolne medija)

Opcije postolja za napajanje

Direktna termalna verzija i verzija sa termalnim prenosom ovog štampača mogu se ažurirati putem kompleta za nadogradnju na terenu sa postoljem za napajanje tako da dodaju:
  • pričvršćenu osnovu baterije (baterija se prodaje zasebno)
  • bateriju (osnova za napajanje baterijom prodaje se zasebno)