Opcije za manipulisanje medijima
Opcije za manipulisanje medijima

Opcije za manipulisanje medijima

Kompanija Zebra je dizajnirala opcije za medije koje se lako dodaju kako biste mogli da prilagodite štampač prema svojim potrebama štampanja.
Opcije za manipulisanje medijima i delovi za pristup pričvršćeni su za štampač pomoću dva Torx T10 zavrtnja koji se nalaze na dnu štampača. Torx inbus ključ je isporučen.
Nakon instaliranja opcija za manipulisanje medijima, štampač će proveriti hardverske promene i konfigurisati štampač tako da podržava te opcije tokom ponovnog pokretanja.
Imajte na umu sledeće po pitanju opcija za manipulisanje medijima:
  • Ove opcije za medije ne zahtevaju uklanjanje radi normalnog rada i čišćenja.
    Uobičajena praksa je da se opcije za manipulisanje medijima uklanjaju ili zamenjuju samo kada to postane neophodno (na primer, radi suštinskih popravki).
  • Opcije sekača iz serije ZD su projektovani tako da se samostalno čiste i ne zahtevaju interno čišćenje pomoću Zebra medija i potrošnog materijala.
  • Štampač neće detektovati dodavanje ili menjanje adaptera veličine jezgra rolne medija.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Pridržavajte se bezbednosne procedure za statički elektricitet prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca, kao što su štampane ploče.