Instaliranje opcije pričvršćene osnove baterije
Instaliranje opcije pričvršćene osnove baterije

Instaliranje opcije pričvršćene osnove baterije

Osnova baterije se isporučuje spremna za povezivanje sa štampačem. Instalira se pomoću ključa Torx T10 i zavrtanja za montažu koji su isporučeni kao deo kompleta za nadogradnju.
  1. Uklonite rolne medija iz štampača. Uklonite originalni kabl za napajanje iz zadnje strane štampača.
  2. Okrenite štampač i poravnajte postolje za napajanje sa donjom stranom štampača, tako da priključak za napajanje štampača bude okrenut ka zadnjoj strani štampača.
    Gumene nožice štampača su poravnate sa udubljenjima na gornjem delu postolja za napajanje.
  3. Pomoću dva zavrtnja pričvrstite postolje za napajanje na štampač. Pričvrstite zavrtnje koristite Torx ključ isporučen u kompletu.