Instaliranje baterije u priključeno postolje za bateriju
Instaliranje baterije u priključeno postolje za bateriju

Instaliranje baterije u priključeno postolje za bateriju

Na štampaču mora da bude instalirano priključeno postolje za bateriju i bezbedno povezano sa štampačem kako ne bi došlo do oštećenja štampača ili baterije.
 1. Isključite spoljni izvor napajanja štampača iz priključka DC ulaza za napajanje koji se nalazi sa zadnje strane štampača.
 2. Umetnite bateriju u slot na postolju za bateriju. Gurnite bateriju u postolje dok baterija ne bude poravnata sa zadnjom stranom postolja za bateriju, kao i dok konektori na bateriji ne aktiviraju portove sa zadnje strane štampača.
  Baterija spremna za postavljanje
  1
  Bravica za bateriju
  1
  Bravica za bateriju
  Baterije se isporučuju u isključenom režimu radi bezbednosti i da se baterija ne bi praznila tokom skladištenja i transporta. Pre prve upotrebe sa štampačem potrebno je napuniti bateriju.
 3. Priključite napajanje štampača na bateriju da biste aktivirali bateriju iz isključenog režima i započeli početno punjenje.
 4. Proverite da li štampač ima potpuno napunjenu bateriju pre prve upotrebe.
  Pogledajte Indikatori i kontrole baterije da biste saznali kako da uključite napajanje baterije, otkrijete karakteristike i ponašanja koji štede energiju baterije i proverite nivo napunjenosti i ispravnost baterije.
Štampaču će biti potrebno približno dva sata da se potpuno napuni iz potpuno ispražnjenog stanja. Indikator statusa (ispravnosti) baterije koji prikazuje munju preći će iz narandžaste (punjenje) u zelenu (napunjeno).