Instaliranje sekača
Instaliranje sekača

Instaliranje sekača

Neophodno je ukloniti standardni okvir da biste mogli da instalirate modul sekača.
  1. Postavite modul sekača i štampač tako da desna strana bude okrenuta nagore, a gornji deo modula poravnat sa donjom stranom gornjeg poklopca. Centrirajte i gurnite modul u prednji deo štampača i gurnite ga nagore dok se ne zaustavi.
  2. Okrenite štampač naopako i pričvrstite modul za štampač pomoću dva zavrtnja.