Instaliranje dozatora nalepnica
Instaliranje dozatora nalepnica

Instaliranje dozatora nalepnica

Neophodno je ukloniti standardni okvir da biste mogli da instalirate dozator nalepnica.
  1. Postavite modul dozatora nalepnica i štampač tako da desna strana bude okrenuta nagore, a gornja strana modula 12,5 mm (0,5 inča) ispod donje strane gornjeg poklopca. Centrirajte i gurnite modul u prednji deo štampača i gurnite ga nagore dok se ne zaustavi.
  2. Okrenite štampač naopako i pričvrstite modul za štampač pomoću dva zavrtnja.