Uklanjanje standardnog okvira
Uklanjanje standardnog okvira

Uklanjanje standardnog okvira

Morate da uklonite standardni okvir da biste montirali opciju za manipulisanje medijima.
  1. Okrenite štampač naopako. Uklonite dva zavrtnja za montiranje i sačuvajte ih da biste mogli da ih pričvrstite kasnije.
  2. Povucite okvir niz prednji deo za oko 12,5 mm (0,5 inča) i povucite olabavljeni okvir ka spolja.