Moduli za povezivanje štampača
Moduli za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje štampača

Moduli za povezivanje štampača mogu lako da se instaliraju bez alata.
Pridržavajte se odgovarajućih mera predostrožnosti po pitanju elektrostatičkog pražnjenja prilikom rukovanja komponentama koje su osetljive na statički elektricitet kao što su štampane ploče i glave za štampanje.