Pristupanje otvoru za modul za povezivanje
Pristupanje otvoru za modul za povezivanje

Pristupanje otvoru za modul za povezivanje

  1. Otvorite vrata za pristup modulu tako što ćete prstom gurnuti nadole sa gornje strane vrata.
    Tako ćete otpustiti bravicu.
  2. Povucite vrata nadole da biste ih uklonili.