Instaliranje modula serijskog porta
Instaliranje modula serijskog porta

Instaliranje modula serijskog porta

  1. Dok su vrata za pristup modulu uklonjena, gurnite modul serijskog porta u štampač. Gurnite karticu polako, ali čvrsto, dok ne prođe unutrašnju ivicu pristupnih vrata.
  2. Poravnajte donji deo vrata poklopca serijskog porta sa donjom ivicom otvora za pristup modulu. Podignite vrata i zatvorite poklopac.
    1
    Serijski port (RS-232)