Ažuriranje firmvera štampača radi dovršavanja instalacije opcija
Ažuriranje firmvera štampača radi dovršavanja instalacije opcija

Ažuriranje firmvera štampača radi dovršavanja instalacije opcija

Da biste obezbedili optimalan učinak štampača, redovno ažurirajte firmver štampača na najnoviju verziju. Pogledajte Ažuriranje firmvera štampača.
Najnovija uputstva su dostupna na Zebra veb-lokaciji zebra.com/support.