USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs
USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs

USB (Universal Serial Bus – Univerzalna serijska magistrala) interfejs

Pregledajte ožičavanje i pinove kabla koji će vam biti potreban za upotrebu sa USB interfejsima štampača.
Kada koristite USB kablove drugih proizvođača, potražite kablove ili ambalažu kablova koji nose oznaku Certified USB™, što garantuje usklađenost sa tehnologijom USB 2.0. Detalje potražite na veb-lokaciji usb.org.
Priključak tipa A se prikazuje na levoj strani, a priključak tipa B na desnoj strani.
Ožičenje USB priključka „A“
Pin br.
Ožičenje USB priključka „B“
Vbus (+5 V DC)
1
Vbus (nije povezan)
D- (signal sa podacima, negativna strana)
2
D- (signal sa podacima, negativna strana)
D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)
3
D+ (signal sa podacima, pozitivna strana)
Omotač (štitnik / odvodna žica)
4
Omotač (štitnik / odvodna žica)
USB Host +5 VDC izvor napajanja deli se sa fantomskim napajanjem serijskog porta. Ograničeno je na 0,5 mA po USB specifikaciji i sa integrisanim ograničavanjem struje. Maksimalna struja koja je dostupna kroz serijski port i USB port neće biti veća od ukupno 0,75 A.