Direktni termalni štampači ZD410
Direktni termalni štampači ZD410

Direktni termalni štampači ZD410

Zebra modeli ZD410 su stoni štampači nalepnica sa najširim opsegom funkcija i opcija. Kada je povezan sa host računarom, štampač funkcioniše kao potpuni sistem za štampanje nalepnica, oznaka, karata, narukvica i računa.
  • Verzija ovog štampača od 203 tpi (gustine štampe u tačkama po inču) omogućava direktno termalno štampanje pri brzinama do 152,4 mm/s (6 inča po sekundi ili ips).
  • Verzija ovog štampača od 300 tpi omogućava direktno termalno štampanje pri brzinama do 101,6 mm/s (4 ips).
  • Modeli štampača za zdravstvene ustanove ZD410 imaju plastičnu spoljašnjost kako bi podneli uobičajene bolničke hemikalije za čišćenje. Oni se isporučuju sa napajanjem za upotrebu u zdravstvenim ustanovama.
Ovi štampači podržavaju ZPL i EPL jezike za programiranje Zebra štampača i širok opseg različitih opcija za štampač.