Funkcije štampača ZD410
Funkcije štampača ZD410

Funkcije štampača ZD410

Funkcije štampača obuhvataju:
Mogućnost štampanja visokog kvaliteta
U uređaju malih dimenzija.
OpenAccess dizajn
Za jednostavnije ubacivanje medija.
Opcije za manipulisanje medijima
Projektovane za laku instalaciju na terenu.
Podrška za rolne medija
Veličine do:
 • spoljni prečnik (O.D.): do 127 mm (5 inča)
 • unutrašnji prečnik: (I.D.): 12,7 mm (0,5 inča) / 25,4 mm (1 inč)
Štampač podržava i druge veličine jezgra kada se rolne koriste sa (opcionim) adapterima za jezgro medija.
Pokretni senzor kompatibilan sa širokim opsegom tipova medija
Podržava medij sa crnim oznakama (pune ili delimične širine), medije sa urezom, medije sa otvorom i medij za nalepnice sa prorezom/mrežom (koristeći senzor prozirnosti u višecentralnom položaju).
Dodirne tačke označene bojama
Za kontrole operatera i vodiče za medije radi lakše upotrebe.
Poboljšana korisnička kontrolna tabla
Poseduje tri dugmeta i pet indikatora statusa.
Host port univerzalne serijske magistrale (Universal Serial Bus – USB) i USB 2.0 interfejs
Omogućava jednostavna ažuriranja firmvera.
Otvor za modularno povezivanje
Za opcije Ethernet (802.3 RJ-45) ili serijskog interfejsa koje se mogu instalirati na terenu
Tehnologija koja je kompatibilna sa prethodnim verzijama
Da biste lakše zamenili štampače:
 • Neosetna zamena starijih Zebra stonih štampača.
 • Podrška za EPL i ZPL jezike za programiranje.
 • Podržava starije EPL1 aplikacije za programiranje štampe, podrška kod modela štampača od 203 tpi za štampanje u linijskom režimu.
 • Za interpretaciju komandi jezika za programiranje štampača koje ne obezbeđuje Zebra, podrška za Link-OS virtuelne uređaje.
Podrška fontova
Skaliranje i uvoz OpenType i TrueType fontova u realnom vremenu, Unicode, interni prilagodljivi font (Swiss 721 Latin 1 font) i izbor internih rasterskih fontova.
Štampanje za XML
Omogućava XML komunikaciju za štampanje nalepnica sa bar-kodom, čime se eliminišu naknade za licenciranje i hardver servera za štampanje i smanjuju troškovi prilagođavanja i programiranja.
Zebra globalno rešenje za štampanje
Podrška za:
 • Microsoft Windows kodni raspored tastature (i ANSI)
 • Unicode formati transformacije UTF-8 i UTF-16
 • XML
 • ASCII (7-bitni i 8-bitni koje koriste stariji programi i sistemi)
 • Osnovni kodni raspored za jednobajtne i dvobajtne fontove
 • JIS i Shift-JIS (Japanese International Standards)
 • Heksadecimalno kodiranje i
 • Prilagođeno mapiranje znakova (kreiranje DAT tabele, povezivanje fontova i ponovno mapiranje znakova).
Fabrički instalirani mrežni modeli
Omogućava konfiguraciju štampača pomoću uslužnog programa za podešavanje koji radi na mobilnim uređajima.
Koristi opcionu funkciju Bluetooth Low Energy (LE) za komunikaciju kratkog dometa sa različitim mobilnim uređajima.
Funkcija Bluetooth LE je kompatibilna sa Zebra uslužnim aplikacijama za podešavanje za mobilne uređaje koje omogućavaju podešavanje štampača, kalibraciju medija za štampanje i maksimalno uvećanje kvaliteta štampe.
Funkcija Zebra Print Touch (Near Field Communication ili NFC)
Omogućava dodirivanje i uparivanje uređaja sa štampačem, pristup informacijama na štampaču i povezivanje sa aplikacijama za mobilne uređaje.
Zebra Link-OS
Otvorena platforma koja povezuje operativne sisteme za pametne Zebra uređaje sa snažnim softverskim aplikacijama, što olakšava integraciju, upravljanje i održavanje uređaja bez obzira na lokaciju.
Fleš memorija dostupna korisniku
72 MB (64 MB
E:
memorije) za čuvanje obrazaca, fontova i grafika.
Izveštavanje o održavanju glave za štampanje
Za jednostavno upravljanje glavom za štampanje.
Zamena bez potrebe za alatom
Za glavu za štampanje i (pogonski) valjak za štampanje.