Vaš štampač
Vaš štampač

Vaš štampač

Upoznajte se sa spoljnim i unutrašnjim karakteristikama štampača i mestima kontrola korisničkog interfejsa.
U zavisnosti od modela štampača i instaliranih opcija, štampač može da izgleda malo drugačije.
1
Kontrolna tabla
2
Bravice za otpuštanje
1
Prekidač za napajanje
2
Ulazni otvor za preklopne medije
3
Otvor za pristup modulu za internet i povezivanje
4
DC utičnica za napajanje
1
Glava za štampanje
2
Pomični senzor (crna oznaka i donja mreža/prorez)
3
Senzor podignute glave (unutra)
4
Valjak (pogonski) za štampanje
5
Podešavanje graničnika vođice za medije
6
Vođice za medije
7
Držači rolne
8
Skup senzora gornje mreže (proreza)
Opcija dozatora nalepnica (mogućnost instalacije na terenu)
1
Senzor preuzete nalepnice
2
Bravica vrata
3
Oblast za izlaz podloge nalepnica
4
Vrata dozatora
5
Valjak za odlepljivanje
6
Šipka za odlepljivanje nalepnica
Opcija sekača (mogućnost instalacije na terenu)
1
Modul sekača
2
Izlazni otvor za medije