Šta je u pakovanju?
Šta je u pakovanju?

Šta je u pakovanju?

Nakon otpakivanja, proverite da li imate sve artikle prikazane u nastavku. Pratite postupke za pregled štampača kako biste se upoznali sa interfejsima i komponentama štampača.
Štampač
USB kabl
Dokumentacija štampača
Napajanje
Kabl za napajanje (razlikuje se u zavisnosti od regiona ili lokaliteta)