Raspakivanje i provera štampača
Raspakivanje i provera štampača

Raspakivanje i provera štampača

Kada dobijete štampač, odmah ga raspakujte i proverite da li je sadržaj pakovanja oštećen tokom transporta.
Obavezno:
  • Sačuvajte svu ambalažu.
  • Proverite da li na spoljnim površinama ima oštećenja.
  • Otvorite štampač i pregledajte odeljak za medije da biste proverili da li su komponente oštećene.
Ako otkrijete oštećenje pri transportu nakon pregleda:
  • Odmah obavestite transportnu kompaniju i prijavite izveštaj o šteti.
    Kompanija Zebra Technologies Corporation nije odgovorna ni za kakvo oštećenje štampača tokom transporta, pa ne pokriva popravku ove štete u okviru garancije.
  • Sačuvajte svu ambalažu radi provere od strane transportne kompanije.
  • Obavestite ovlašćenog Zebra prodavca.
Video-zapise o tome kako da raspakujete i zapakujete štampač potražite na lokaciji zebra.com/zd410d-info.