Zebra rešenje za štampanje nalepnica
Zebra rešenje za štampanje nalepnica

Zebra rešenje za štampanje nalepnica

Štampač je samo jedan od tri dela rešenja za štampanje. Da biste štampali, potrebni su vam štampač, kompatibilni direktni termalni medij i softver (upravljački program, aplikacije ili programiranje) da biste dali uputstva štampaču šta treba da radi i štampa.
Medij koji vam je potreban mogu da budu nalepnice, oznake, karte, papir za račune, naslagani preklopni mediji, nalepnice otporne na manipulisanje itd.
Podešavanje štampača nije moguće dovršiti bez umetanja medija. U idealnom slučaju, izabrani medij bi trebalo da bude isti medij koji se koristi za svoju namenu. Ako od početka koristite izabrani medij, ubrzaćete podešavanje i puštanje u rad štampača.
Kompanija Zebra vam pomaže da dizajnirate i štampate nalepnice i pomoću besplatnog softvera za dizajniranje nalepnica i obrazaca. Detalje o programu ZebraDesigner za računare sa operativnim sistemom Windows potražite na lokaciji zebra.com/zebradesigner.
Zebra pruža kompletan paket besplatnih LinkOS softverskih aplikacija i upravljačkih programa za konfigurisanje postavki štampača,, štampanje nalepnica i računa, preuzimanje statusa štampača, uvoz grafike i fontova, slanje komandi za programiranje, ažuriranje firmvera i preuzimanje datoteka. Detalje potražite na lokaciji zebra.com/linkos.
Koristite informacije na Zebra veb-lokaciji zebra.com/supplies ili se obratite prodavcu da biste dobili pomoć sa određivanjem odgovarajućeg medija za vaše potrebe.