Režimi štampanja
Režimi štampanja

Režimi štampanja

Štampač ZD410 možete da koristite u različitim režimima i konfiguracijama medija:
Direktno termalno štampanje
Za štampanje koristi medij osetljiv na toplotu.
Standardni režim otcepljivanja
Omogućava vam da otcepite svaku nalepnicu/račun (ili da u seriji odštampate trake sa nalepnicama) nakon štampanja.
Režim doziranja nalepnica
Ako je instaliran opcioni modul za doziranje, pozadinski materijal se može odvojiti od nalepnice tokom štampanja. Nakon uklanjanja nalepnice, štampa se sledeća.
Sečenje medija
Ako je instaliran opcioni sekač za medije, štampač može da seče podlogu između nalepnica, papira za račune ili medije za oznake.
Samostalno
Štampač može da štampa bez povezivanja na računar pomoću funkcije obrasca nalepnice koji se automatski pokreće (zasnovan na programiranju) ili pomoću uređaja za unos podataka koji je povezan na serijski port štampača. Ovaj režim se koristi za uređaje za unos podataka kao što su skeneri, vage za merenje ili Zebra jedinice za prikaz tastature (ZKDU).
Deljeno mrežno štampanje
Štampači konfigurisani sa Ethernet (LAN) i Wi-Fi interfejsom imaju interni server za štampanje.