Opcije za čišćenje sekača i dozatora nalepnica
Opcije za čišćenje sekača i dozatora nalepnica

Opcije za čišćenje sekača i dozatora nalepnica

Ako je opcija sekača ili opcija dozatora nalepnica instalirana u štampaču, obavezno i njih čistite prateći postupke u odeljcima Čišćenje sekača i Čišćenje dozatora nalepnica.