Čišćenje sekača
Čišćenje sekača

Čišćenje sekača

Dok površine putanje medija mogu da se čiste, unutrašnje sečiva i mehanizam sekama NISU komponente koje može da čisti korisnik. Biće potrebno samo da brišete površine oko sekača.
  1. Obrišite žlebove i plastične površine ulaznog (unutrašnja strana) i izlaznog (spoljna strana) otvora za medije na sekaču, oblasti oivičene plavom bojom na ovim slikama.
  2. Po potrebi ponovite postupak da biste uklonili sve ostatke lepka ili kontaminanata nakon sušenja obrisanih površina.