Čišćenje dozatora nalepnica
Čišćenje dozatora nalepnica

Čišćenje dozatora nalepnica

1
Šipka za skidanje
2
Valjak za stezanje
3
Senzor preuzete nalepnice
4
Žlebovi
  1. Otvorite vrata i očistite šipku za skidanje (1), unutrašnje površine i žlebove na vratima (4).
  2. Obrišite valjak (2) dok ga okrećete. Bacite štapić sa vatom ili krpu i ponovo da biste uklonili ostatke.
  3. Obrišite tragove i ostatke na prozoru senzora preuzete nalepnice (3)